Լավագույն գները Ձեզ համար​ միայն մեզ մոտ | HEG

HEG Գնացուցակ

Լավագույն գները Ձեզ համար

Արժեքները կարող է փոփոխվել՝ կախված միջամտության ծավալից, դրա բարդությունից և բուժառուի կողմից բժշկի ընտրությունից:

HEG Պլաստիկ

Դեմք

Ռինոպլաստիկա (քթի պլաստիկա)


Դեմքի ձգում


Բլեֆարոպլաստիկա (կոպերի պլաստիկա)


Օտոպլաստիկա


Հոնքերի բարձրացում


Պարանոցի ձգում


Ճակատի բարձրացում

Scroll to Top